Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

www.tepny-domu.eu

Odběr zpravodaje

Vnitřní prostředí domu

Oprava opláštění a snížení energetických ztrát budovy, přináši změny vnitřního klimatu bytového domu. Je nutné realizovat množství technických opatření. Je nutno naučit obyvatele užívat dům po revitalizaci.

Nutnost řešit problematiku vnitřního klimatu bytového domu nevyplývá pouze ze změn na základě zateplení a výměny oken. Oprava a modernizace je nutná zejména z důvodu špatného technického stavu většiny našich bytových domů. Centrální odsávání je nefunkční. Rozvody elektrické energie z hliníkových vodičů představují potenciální riziko zahoření. To jsou ty nejvíce známé problémy, které je nutrno řešit. Problematika vnitřní vlkosti a její odstranění, výtahy a měření spolu s rozpočítáváním nákladů na teplo a teplou vodu, to vše byla témate druhého přednáškového bloku. Některé odpovědi související s otázkami druhého přednáškového bloku naleznete ve video záznamu z druhého diskuzního bloku. Odborným garantem této sekce byl pan Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.