Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

www.tepny-domu.eu

Odběr zpravodaje

Mezinárodní konference Tepny domu přilákala na 200 účastníků

Zapsaný spolek Pro náš dům uspořádal ve dnech 26.-27. září 2016 mezinárodní konferenci Tepny domu, která ve dvou dnech nabídla účastníkům odpovědi na otázky týkající se problematiky technického zařízení budov (TZB). Téma renovace a modernizace vnitřních rozvodů v bytových domech přivedlo na konferenci kolem 200 účastníků z řad bytových domů, správcovských organizací a zástupců státní správy.


 „Zájem o konferenci potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká ředitel spolku Petr Němec.

Cílem konference bylo poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Ve třech tematických blocích – Rozvody vody a odpadů, Vnitřní prostředí domu a Bezpečnost v domě – probíhaly přednášky jak z prostředí akademického, tak teoreticky-praktického. V diskusních panelech zaznívaly otázky, které posluchače trápí aktuálně nejvíce. Řečníci i diskutéři se shodli na důležitosti řešení problematiky komplexně, nestačí domy revitalizovat jen zvenčí, ale je nutné věnovat pozornost také samotným útrobám bytových domů.

 

Konference probíhala pod záštitou předsedy vlády ČR a Rady pro udržitelný rozvoj Bohuslava Sobotky, dále pod záštitou MV ČR, MPO a SFRB. Konferenci zahájil pověřený zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jiří Koliba, náměstek, kterému bylo svěřeno řízení sekce stavebnictví a primárních surovin, spolu s ředitelem SFRB Františkem Hadáčkem.

 

Na video záznamy z konference se můžete podívat na na našem youtube kanálu.

Autor: Pavla Šuráňová

Pro náš dům, z. s.